privatskifte.info

Sådan foregår privat skifte

Privat skifte er en af flere måder at skifte et bo på. Udover det er der også mulighed for at lade Skifteretten vælge en bobestyrer til at gøre boet op. Eller at ægtefællen sidder i uskiftet bo. Det vil sige, at man venter med at gøre afdødes bo op, til den anden ægtefælle også er død. Det gør det muligt for ægtefællen for eksempel at blive boende i det fælles hus. 

Fordelen ved at vælge privat skifte er, at man her har meget friere rammer til at vælge, hvem man gerne vil have som bobestyrer. Det kan være en fordel, da man her kan vælge en, man virkelig stoler på og har tillid til – måske en man kender personligt. 

På hjemmesiden privatskifte.info kan du læse mere om, hvordan et privat skifte foregår. Siden er lavet af Hviid Advokater, der også kan hjælpe dig med at lave et privat skifte, hvis du ønsker det. 

Når I ønsker et privat skifte, skal I først og fremmest sende en ansøgning til Skifteretten om, at det er det, I ønsker. Det er vigtigt, at alle arvinger er enige om, at det skal være et privat skifte. Ellers vil Skifteretten udpege bobestyreren. Når I sender ansøgningen, skal mindst en af jer også skrive under på, at vedkommende er solvent og kan betale eventuel gæld i boet. Det er som regel en formsag, da man ofte på forhånd ved, om boet er solvent eller insolvent. Hvis det er insolvent, vil man typisk som arving vælge at lade Skifteretten finde en bobestyrer, så man ikke hæfter for gælden. 

Når Skifteretten har godkendt jeres ansøgning om privat skifte, får I udleveret nogle papirer, der giver jer lov til at disponere over boets værdier. Det vil sige, at I nu får adgang til afdødes bankkonti og mulighed for at sælge afdødes værdier. Det er også at indfri afdødes gæld. Selv i et solvent bo vil der typisk være gæld. Forskellen er bare, at i et solvent bo overstiger værdien gælden. Der vil altså blive udbetalt en arv til jer arvinger i den sidste ende. 

For at få styr på gælden bliver der også lavet et opslag til alle kreditorer. Hvis afdøde havde nogle lån, I ikke kender til, er det altså nu, at kreditorerne har mulighed for at melde sig og gøre krav på deres penge.

I kan vælge selv at stå for hele denne proces eller at få en advokat til at gøre det. Det kan for eksempel være en advokat fra Hviid Advokater.